Without our health, we have nothing,
Learn what give health, learn what take it away
Follow what you learn!
Không có sức khỏe, chúng ta không có gì cả
Hãy học hỏi để biết những gì lợi cho sức khỏe,
và những gì hại cho sức khỏe
Và thực hiện những gì đã học được!

We live in a very bewildering world. Accidents kill 4% of us. Diseases kill 96%. Some of the diseases that kill us are preventable. Not curable - but preventable.

Health insurance costs are increasing in America at almost 3 times the rate of worker's income. Therefore nearly 40 million people don't have health insurance. This means they don't go for checkups, physicals and screenings that would detect preventable and curable diseases. This means they don't see a doctor until they're coughing up blood or their spouse calls 911. So the first doctor he/she sees is the Emergency Room doctor. Who is responsible for your health? YOU.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những hoang mang lo sợ. Tử vong vì tai nạn chiếm 4%. Tử vong vì bệnh tật chiếm 96%, trong số đó có những căn bệnh chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.

Chi phí để trả bảo hiểm sức khỏe tại Hoa Kỳ đang gia tăng gần gấp 3 lần so với mức tăng thu nhập của người dân lao động. Do đó gần 40 triệu người hiện không có bảo hiểm sức khỏe. Điều này có nghĩa là họ không thể đi kiểm tra sức khỏe, đi khám bệnh và làm xét nghiệm để phát hiện sớm những căn bệnh có thể ngăn ngừa và chữa trị được, nghĩa là họ sẽ không gặp được bác sĩ cho đến khi bị ho ra máu hoặc lúc người vợ hay chồng của họ gọi cấp cứu 911. Như thế người bác sĩ đầu tiên họ gặp là tại Phòng Cấp Cứu. Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho sức khỏe của bạn? CHÍNH BẠN.